DOSTAWA DO KLIENTA

Zapewniamy dostawę do Klienta na terenie całego kraju. Przy większych zamówieniach bezpłatnie.

Koszty transportu:
VIALUX (lustra): 15-25 zł netto, zamówienia powyżej 500 zł netto bezpłatnie.

Czas transportu:
Dostawa 1-2 dni robocze jeżeli zamówiony towar jest w magazynie w Polsce. Jeżeli nie to czas dostawy wynosi 7-14 dni, w zależności od wielkości zamówienia. Małe lustra do 7 dni, duże palety do 14 dni.

Pozostałe informacje:
Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków odbiorcy towaru.
Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze.
W przypadku uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia innych śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy konieczne jest wyraźne zaznaczenie tego faktu na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru. W przypadku uszkodzenia opakowania lub innych widocznych uszkodzeń tylko sporządzając protokół szkody firma GEMMA będzie mogła przyjąć reklamację od odbiorcy oraz złożyć reklamację w firmie kurierskiej. Kurier ma obowiązek umożliwić odbiorcy opisanie widocznych szkód i podpisać się na protokole.
W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy, tzn. dających się stwierdzić jedynie po rozpakowaniu towaru, należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód pod rygorem utraty roszczenia.