A) ODLEGŁOŚĆ      
Lustro jest skuteczne, jeśli jego rozmiary są przystosowane do odległości między użytkownikiem a lustrem. 

Maksymalne odległości między użytkownikiem a lustrem przedstawione
są w tabelach.
       
B) WYPUKŁOŚĆ      
Lustro jest skuteczne,
jeśli jego stopień wypukłości
został przystosowany do
liczby obserwowanych
kierunków.
 
2 kierunki =
ok.   90o
3 kierunki =
ok.   180o
4 kierunki =
ok.   360o
       
C) GWARANCJA VIALUX      

Dodatkowe informacje

  • Całkowita gwarancja : Gwarancją objęte są: część optyczna lustra, rama oraz elementy mocujące; pod warunkiem właściwego użytkowania produktu.
  • Czyszczenie części optycznej : czyścić pod małym strumieniem wody, nie szorować.
  • Ochrona środowiska : część optyczna lustra, rama i opakowanie wyprodukowane są z materiałów poddawanych recyklingowi.